Bằng cách nào để tôi có thể hiểu biết nhiều hơn về Đạo Phật?

Tham quan các chùa, quần thể văn hóa tâm linh tại KDL Sun World Fansipan Legend.

Ngoài ra, tại đây diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động tâm linh như Lễ hội mở cồng trời, cầu bình an đầu năm, Lễ vu lan, v..v

:

Tin tức khác