Nhà hàng Hải Cảng: Áp dụng nhiều combo hấp dẫn

Từ ngày 03/6-31/12/2016, Hệ thống Nhà hàng Hải Cảng áp dụng Chương trình khuyến mại gồm nhiều combo “món ăn  và đồ uống” hấp dẫn.

PROMOTION 2-da dich - UPDATED 1206-1

PROMOTION 2-da dich - UPDATED 1206-2