Đại Hồng Chung

Đại hồng chung gồm 5 tầng, cao 32.8m. Trong đó 4 tầng được xây bằng đá, tầng trên cùng bằng gỗ được thiết kế theo dạng phương đình truyền thống 2 tầng 8 mái. Mỗi tầng của Đại Hồng Chung treo một quả chuông đồng được lấy nguyên mẫu từ thời nhà Trần thế kỷ 13, 14 và được đánh chuông theo các giờ cố định.