Đại Tượng Phật

Đây là bức tượng Phật bằng đồng cao nhất Việt Nam nằm tại độ cao hơn 3000m, với chiều cao 21,5 m được đúc bởi hơn 50 tấn đồng theo công nghệ hiện đại gồm 3 tầng: Tầng trên cùng là tượng Phật được đúc bằng đồng đặt trên đài sen cao 8 m. Tầng 2 là nhà giảng đạo và tầng 1 là nơi du khách nghỉ chân thưởng thức trà cùng các món chay.

Trải nghiệm khác:

Thanh Vân Đắc Lộ

Thanh Vân Đắc Lộ

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Bích Vân Thiền Tự

Bích Vân Thiền Tự

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Đại Hồng Chung

Đại Hồng Chung

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Thác nước 9 tầng

Thác nước 9 tầng

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Bảo tháp

Bảo tháp

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Con đường La Hán

Con đường La Hán

Điểm đến tâm linh | 19/09/2018

Tượng Quan Thế Âm

Tượng Quan Thế Âm

Điểm đến tâm linh | 18/09/2018