Đại Hồng Chung

Đại hồng chung gồm 5 tầng, cao 32.8m. Trong đó 4 tầng được xây bằng đá, tầng trên cùng bằng gỗ được thiết kế theo dạng phương đình truyền thống 2 tầng 8 mái. Mỗi tầng của Đại Hồng Chung treo một quả chuông đồng được lấy nguyên mẫu từ thời nhà Trần thế kỷ 13, 14 và được đánh chuông theo các giờ cố định.

Trải nghiệm khác:

Thanh Vân Đắc Lộ

Thanh Vân Đắc Lộ

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Bích Vân Thiền Tự

Bích Vân Thiền Tự

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Đại Tượng Phật

Đại Tượng Phật

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Thác nước 9 tầng

Thác nước 9 tầng

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Bảo tháp

Bảo tháp

Điểm đến tâm linh | 20/09/2018

Con đường La Hán

Con đường La Hán

Điểm đến tâm linh | 19/09/2018

Tượng Quan Thế Âm

Tượng Quan Thế Âm

Điểm đến tâm linh | 18/09/2018