Huyện Bát Xát

Huyện Bát Xát

Huyện Bát Xát là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía tây bắc tỉnh Lào Cai, có địa bàn…

Xem thêm